Phim Người Phụ Nữ Hạnh Phúc 7 Người Phụ Nữ Hạnh Phúc

Nguoi Phu Nu Hanh Phuc

dụng?” Nếu khởi động của bạn phát triển đủ lớn, tuy nhiên, bạn sẽ bắt đầu bị kiện, không có vấn đề gì bạn làm. Nếu bạn đi công cộng, ví dụ, bạn sẽ bị kiện bởi nhiều troll bằng sáng chế người hy vọng bạn sẽ trả hết nợ để đi xa. Nhiều hơn về họ sau đó. Nói cách khác, không ai sẽ kiện bạn vì vi phạm bằng sáng chế cho đến khi bạn có tiền, và một khi bạn có tiền, mọi người sẽ kiện bạn cho dù họ có căn cứ hay không. Vì vậy, tôi khuyên mệnh. Đừng lãng phí thời gian của bạn